Klavír

Při rozeznění klavírních tónů v pohádkách, filmech a seriálech vždy jihneš? Rád/a by ses doprovodil/a při zpěvu svých oblíbených písní? Nebo se ti zkrátka jen líbí zvuk tohoto nástroje, jenž jako málokterý jiný dovede svými klávesami vykouzlit radost i smutek, úsměv a dojetí, dovede hrát k tanci i k poslechu, dovede vyjádřit a vyzpívat to, co mnohdy slovy nedokážeme. Ať už je to jakkoliv, u nás jsi správně.

Hra na klavír není snadná, vyžaduje jistou míru hudebního nadání i odhodlání, ale domnívám se, že výsledek stojí za to.

Výuku se vždy snažíme přizpůsobit představám, potřebám a tempu dítěte tak, aby si našlo svou cestu v přístupu k tomuto nástroji. Máme sice jednotnou klavírní školu a pracovní sešit pro hudební teorii, jimž z hlediska odbornosti a postupu v klavírních začátcích opravdu důvěřujeme (a léty jsme si je prověřili), ve výuce je však vždy doplňujeme různými dalšími materiály, které již volíme podle konkrétních potřeb a preferencí daného žáka. A tak zda se vám líbí klasika, filmová hudba či jazz, u nás se neztratíte.

Každý se učíme jiným tempem a to je v pořádku. Výuku se nesnažíme strukturovat do konkrétních ročníků ani definovat věkem. Snažíme se vždy maximálně rozvíjet potenciál každého dle jeho konkrétní situace a potřeb. Hlavní je to, že se chcete naučit něco nového.

Jistým problémem klavíristů bývá někdy osamělost, výuka totiž často probíhá individuálně. Klavíristé tak většinou nemají tolik možností sdílet radost z hudby s dalšími hudebníky, jako tomu je např. u fléten či kytar. Tomuto se snažíme v našem souboru předejít pořádáním různých akcí, od menších jednodenních nacvičování, přes víkendové akce s přespáním po týdenní letní tábory. Kromě pěstování lásky k hudbě se tak snažíme pěstovat také pocit sounáležitosti k hudebnímu souboru a pevné vztahy založené na společných zájmech.

Výuka klavírů u nás probíhá buď ve dvojicích s časovou dotací 45 minut nebo individuálně s časovou dotací 30 minut.