Příměstský tábor - Bosonohy

Přihlášení

- přečtěte si důležité informace na této stránce (viz. níže)

- vyplňte elektronickou přihlášku

 

Důležité dokumenty

Posudek o zdravotní způsobilosti

Prohlášení o bezinfekčnosti

Informace pro rodiče:

Termíny 18. - 22. 7. 2020, Orlovna Bosonohy, Brno 

Milý kamaráde, 

rozhodl ses přihlásit se na náš příměstský tábor. Možná rád zpíváš, tancuješ, hraješ divadlo nebo tvoříš různé výrobky. S námi si vyzkoušíš tak trochu od každého a věříme, že se za týden strávený s námi nejen pobavíš, ale i něčemu přiučíš. I my už se na tebe těšíme a posíláme Ti několik dalších informací, které bys měl vědět. 

Co budeš potřebovat s sebou na tábor: 

Ráno se nezapomeň dobře nasnídat – čeká nás spousta práce, tak ať máš dost sil. S sebou si přines přezůvky,  pohodlné oblečení na pobyt v budově, cvičení či tancování, láhev s pitím (vypité doplníme). 

Režim dne na táboře: 

8:00 – 9:00 Nástup všech účastníků, sportovní hry a soutěže 

9:00 – 10:00 Blok činností zaměřený na tanec  

10:00 – 10:15 Svačina 

10:15 – 11:15 Blok činností zaměřený na divadlo a výtvarné činnosti 

11:15 – 12:15 Blok činností zaměřený na zpěv 

12:15 – 12:45 Oběd 

12:45 – 13:30 Relaxační činnosti spojené s poslechem hudby 

13:30 – 15:00 Blok činností zaměřený na divadlo a výtvarné činnosti

15:00 – 15:15 Svačina 

15:15 – 16:00 Blok činností zaměřený na zpěv a tanec

16:00 – 17:00 Sportovní hry a soutěže, tvorba kulis 

Strava a pitný režim: 

Děti si s sebou nosí láhev s pitím. Pití je možné kdykoli v průběhu dne doplnit. Během dne dostanou dvě svačiny a  teplý oběd.  

Účastnický poplatek: 

Cena tábora je 1 000,-Kč. Přihlášení je závazné! 

Číslo účtu: 2400421794/2010 (Fiobanka, a.s.). Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a PT Bosonohy.

V případě nemožnosti dítěte se zúčastnit tábora ze zdravotních důvodů oznamte toto prosím vedoucímu tábora  písemnou formou (může být i email) co nejdříve. 

Závěrečné vystoupení pro rodiče: 

Na závěr tábora zahrajeme rodinným příslušníkům muzikálové vystoupení, a to v pátek 22. 7. v 16:30 v Orlovně v Bosonohách. 

 

Na sraz je nutno donést: 

1. Prohlášení o bezinfekčnosti 

V den nástupu je třeba podepsat prohlášení o bezinfekčnosti. 

2. Potvrzení od lékaře 

Dle platné vyhlášky musí mít každé dítě potvrzení dětského lékaře, že se může účastnit táborů  (zotavovacích akcí). Toto potvrzení máte pravděpodobně uschováno ze ŠVP. Pokud ne, stačí si mailem napsat o volný formulář a my Vám ho pošleme. Potvrzení je platné jeden rok od data vystavení.  

3. Průkaz zdravotní pojišťovny 

Průkaz může být i ofocený, případně ofotíme na místě.  

4. Případně předepsané léky 

Léky prosím vždy odevzdejte vedoucímu s napsanými pokyny k užívání. Za dítě, které „má brát léky samo“  bez našeho vědomí nemůžeme mít odpovědnost! 

Prosíme vás o dodržení našich požadavků na povinnou dokumentaci. Pro klidný průběh tábora po stránce  zdravotnické potřebujeme mít všechny tyto dokumenty již od začátku tábora.  

Nezapomeňte nás upozornit na jakoukoli maličkost u vašeho dítěte, zejména alergie a zdravotní „zvláštnosti“.  

Vše odevzdejte nejlépe v podepsané nezalepené obálce na srazu. Všechny doklady Vám vrátíme po  skončení tábora.