Kdo jsme

Hudbu vnímáme už v prenatálním věku. Malé děti na ni spontánně reagují a fascinují je všechny zvukové a hudební nástroje. S přibývajícím věkem se děti začnou více stydět a mnozí dospělí zpívají raději už jen ve sprše.

A přesto je to tak jednoduché. Hrát si, naslouchat, broukat si a prozpěvovat, notovat si, pohybovat se v rytmu, muzicírovat, tančit nabo jen relaxovat.

Muzikanti přijímají děti školního i předškolního věku a to k výuce hry na nástroje, tanci, zpěvu i divadlu. Děti pracují v kurzech individuálně stejně jako v jakékoli jiné hudební škole.

Navíc však několikrát do roka spolupracují na soustředěních na společných vystoupeních a akcích.


Informace pro rodiče

Hudební soubor Muzikanti je sdružení skládající se z dětí pracujících v hudebních kroužcích ZŠ Vedlejší, ZŠ Bosonožské náměstí a oddílu Muzikanti, který pracuje pod pionýrskou skupinou Galaxie. Na chodu souboru se podílí 7 vedoucích a řada mladých rádců, kteří se vzdělávají nejen v oblasti hudební, ale také v práci s mladšími dětmi a všem, co s tím souvisí.

Základní práce sestává z každotýdenních výukových hodin v jednotlivých kroužcích a vyučovacích hodinách. Na tyto hodiny navazuje řada různých společných akcí. Pro nástroje jsou to především secvičování k vystoupením (betlém, koncert), pro muzikál pak soustředění k divadelním představením či natáčení.

Celou myšlenkou souboru ale není pouze naučit děti hrát, zpívat a vytvořit představení. Jde nám především o to, aby tato práce děti také bavila, aby si zde našly kamarády a společně tak všichni tvořili jednu komunitu. Snažíme se být místem, kam se rádi vracejí, kde se cítí dobře s hudbou i s kamarády, kde v případě nezdaru najdou útočiště. 

Proto jsou pro nás důležité společné akce, neboť dítě sedící samostatně u klavíru jen těžko najde přátele mezi dalšími našimi hudebníky. S touto vizí připravujeme také akce pro děti. Mimo výukové hodiny mají možnost setkávat se např. na:

 • pravidelných měsíčních soustředěních (pátek - sobota), kdy část času věnují secvičování společných skladeb, je tu však také prostor pro hry, zábavu, relaxaci a povídání s vedoucími i kamarády. 

 • rozjezdovém soustředění, které je zaměřené na seznámení s nováčky, motivaci k celoroční činnosti, oprášení loňských znalostí a zařazení zajímavých hudebních projektů

 • živý betlém - je spojením s širokou veřejností

 • serenáda pod korunami stromů - odpočinková hudební akce v přírodě

 • letní stanový tábor - týden strávený na louce v lese s lehkou hudební, sportovní a herní náplní     

 

Z akcí, které pravidelně připravujeme pro rodiče a veřejnost:

 • koncert - společný projekt všech hudebních nástrojů a zpěváků

 • muzikál - letos nás místo divadelního představení čeká nově příprava filmu a jeho promítání s živými choreografiemi a zpěvem

 • hudební večírky - individuální vystoupení všech věkových kategorií

 • příměstské tábory - příprava divadelních představení, filmu, videoklipů

 • troubské zpěvy - vystoupení v kostele

 • a další ...

 

Příprava našich akcí je časově náročná a dá vedoucím náležitě zabrat. Času ani práce nelitujeme, ale prosíme vás, abyste k účasti přistupovali aktivně, aby tak naše práce nebyla zbytečná.