Soustředění hudebních nástrojů

Letos jsme v našem hudebním souboru zavedli novou akci, soustředění hudebních nástrojů.


Jelikož naše kroužky probíhají většinou formou individuální výuky, nemají děti možnost se společně setkávat. Soustředění hudebních nástrojů slouží jako příprava na červnový koncert, ale hlavně jako prostor pro seznámení a společné zážitky. Děti spolu prožijí den plný hudby, týmových her a hraní na nástroje. Jedno soustředění už máme za sebou a těšíme se na další!