Příměstský tábor - Vedlejší

Přihlášení přes online přihlášku: 

online přihláška

Podrobnější informace:

- projděte si přehlednou prezentaci pod tímto odkazem

Důležité dokumenty

Posudek o zdravotní způsobilosti

Prohlášení o bezinfekčnosti