Jak se přihlásit

Startuje školní rok 2023/24

Zápis na nový školní rok:

1) Stálí členové - buď si Vás zkontaktuje Váš vyučující před zápisem sám, nebo si zavolejte a domluvte se na termínu nejlépe ještě před zápisem.

2) Noví zájemci mohou volat kdykoli v odpoledních hodinách na tel. č. 732 200 625 nebo na kontakty uvedené u jednotlivých kroužků.

3) Zápis na ZŠ Vedlejší - před školou na kroužkobraní 7. 9. 2023  v 15:30 - 16:30.

    Pro zájemce o výuku hry na hudební nástroje kytara a klavír na ZŠ Vedlejší je nutné projít talentovými zkouškami 11. 9. 2023 v 15:00 - 18:00Čas je třeba domluvit na kroužkobraní nebo telefonicky na 605 890 312.

4) Zápis na ZŠ Bosonožské nám. probíhá průběžně do 7. září - děti mohou nosit přihlášky do školy nebo se domluvit kdykoli telefonicky (732 200 625).

 

Co je třeba splnit před začátkem kroužku:
1) Vyplnit online přihlášku (stačí pro všechny kroužky 1x dohoromady)
2) Uhradit registrační poplatek podle pokynů ke kroužku. 

Kroužky jsou vedeny pod různými školami nebo pod naší organizací a jejich uhrazení se liší. Proto prosím vyčkejte na pokyny vedoucího kroužku, které vám zašle e-mailem. 

Výuka kroužků začíná od října.

Na všechny se moc těšíme,

Cucka, Barča, David, Hanka, Kačka, Mara, Marťa, Natka, Nikča, Paťa, Pavča, Terka, Terezka, Tom, Verča, Veru a Vojta.