Vzpomínky z akcí

2022

Rok 2022 jsme završili vánočním koncertem v troubském kostele.
Kromě naší hudební činnosti se snažíme i vzdělávat. Většina našich vedoucích se ve dvou listopadových víkendech zúčastnila zdravokurzu.
Před Covidem byl jarní koncert naší každoročně největší akcí. Tuto tradici jsme ale museli na tři roky přerušit. Letos jsme se rozhodli koncert uspořádat již na podzim, kdyby nám náhodou Covid chtěl zase přerušit plány. Na přípravu koncertu jsme tedy měli rekordní dva měsíce!
Zhruba v půlce září jsme pořádali dvoudenní rozjezdové soustředění pro všechny Muzikanty. Sešli jsme se v hojném počtu, abychom se navzájem poznali, zopakovali si něco z hudební teorie, nacvičili písničky na listopadový koncert ale hlavně, abychom si užili spoustu zábavy.
Na konci školního roku jsme se společně všichni sešli na Muzikantský hudební maraton, kde vystoupily všechny děti z Muzikantů a předvedly rodičům, co se za rok naučily.
V tomto školním roce plánujeme po Covidové pauze obnovit Rozjezdové soustředění. Tradičně se koná ještě před zahájením kroužků, tudíž zhruba v polovině září.
Hudební soubor Muzikanti funguje i o prázdninách! Během července se konaly dva příměstské tábory tradičně zaměřené na hudbu, divadlo a tanec. A na začátku srpna se děti vydaly na týdenní pobytový tábor zaměřený na motivy filmu Piráti z Karibiku.